Nu o Jña Mizhokjimi

Nu o Jña Mizhokjimi nu mama ja ga kja e Jesucristo nge n’a nde kja sö’ö ri chöt’ü kja Biblia. Nujnu pës’i nadyo xiskuama k’o mamü ja ga o mimi e Jesus. Ri inbitatsge ri dyärä Nu o Jña Mizhokjimi nu mama ja ga kja e Jesucristo, ñe ri örüji e Mizhokjimi k'ü ña'a kja in müb'ü.

https://www.scriptureearth.org/data/maz/sab/maz/index.html

 

Xi nutsk'e i sö'ö:

  • Ri zükü kja t'ezimbeñakjü o telepjono, ri unukjua.
  • Ri zükü nu Nu o Jña Mizhokjimi in Jñatjo kja kuadro.