Tjōjō

Me na zö o̱ jña e Cristo; jyëzi ra ziꞌchꞌi kja in müꞌbügeji. Jyodüji rí parageji ja ga kja Mizhokjimi. A kjanu rí pötqui xöpügeji ja kja o̱ jña e Cristo. Rí chopügeji o salmo Mizhokjimi, ꞌñe o himno. Rí unüji na pöjö Mizhokjimi ko texe in müꞌbüji. Texe kꞌo rí mamageji, rí mamaji na ngeje o̱ ntetsꞌüji e Jesucristo. Texe kꞌo rí tsjageji, rí tsjaji na ngeje o̱ ntetsꞌügeji e Jesucristo. Xo rí unügeji na pöjö Mizhokjimi kꞌü ín Tatagöji, na ngeje kꞌo o tsja e Jesucristo.

Colosenses 3:16-17 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Nubä nutske ra dyärä texe o tōjō jñatjo ñe ra xorü tōjō jñatjo.